Program GameINN – ponad 100 mln zł do podziału

Ponad 116 milionów złotych przekaże Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju na wsparcie twórców gier. Ruszył drugi program GameINN. O dofinansowanie mogą się starać firmy związane z sektorem gier wideo. Rozwój tej branży to szansa dla naukowców, artystów i polskiej gospodarki – mówił w Krakowie Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki.

Program GameINN – pierwsza edycja zakończyła się sukcesem

Do pierwszego programu „GameINN” złożono ponad 70 wniosków o dofinansowanie. Rozdysponowano w sumie 80 milionów złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie w drugim programie rozpocznie się w maju. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl.

Więcej o programie

Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.
Program został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry.
W odpowiedzi na skierowane przez NCBR, do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki, zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Porozumienie Polskie Gry złożyło studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego GAMEINN.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to:
  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu GAMEINN  to 80 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.
iar/ncbr