Duch Święty Światłością sumień – wystawa na Jatkach

Duch Święty Światłością sumień to wystawa poświęcona pamięci papieża Świętego Jana Pawła II w 12. rocznicę odejścia do domu Ojca.

Od 2006 r. w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu artyści, czciciele Świętego Jana Pawła II swoimi dziełami oddają hołd Świętemu Rodakowi , w rocznicę Jego odejścia do domu Ojca.

Wydarzenie zorganizowane w tym roku składa się z utworów wizualnych i poetyckich, których impulsem było przesłanie papieża Polaka Duch Święty Światłością sumień, pochodzące z 5.encykliki Jana Pawła II „Dominum et vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, ogłoszonej 18 maja 1986 roku.

Duch Święty Światłością sumień – w słowach św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II zostawił współczesnemu człowiekowi nadzwyczaj klarownie sprecyzowane argumenty: „Trud ludzkiego serca, trud sumienia, pośród którego dokonuje się owa ‘metanoia’, nawrócenie, jest zarazem odzwierciedleniem tego procesu, w którym wyrzut przemienia się w zbawczą miłość, która umie cierpieć. Utajonym szafarzem tej zbawczej siły jest Duch Święty: On, którego Kościół nazywa ‘Światłością sumień’, przenika i zarazem wypełnia ‘głębię serc’ ludzkich. Przez takie nawrócenie w Duchu Świętym człowiek otwiera się w stronę przebaczenia, w stronę odpuszczenia grzechów. W całej tej wspaniałej dynamice nawrócenia – odpuszczenia, potwierdza się prawdziwość tego, co św. Augustyn pisze o tajemnicy człowieka, dając komentarz do słów Psalmu ‘Abyssus abyssum invocat’ (‘Głębia przyzywa głębię’). W stosunku do tej właśnie ‘przepastnej głębi’ człowieka, sumienia ludzkiego, wypełnia się posłannictwo Syna i Ducha Świętego. Duch Święty ‘przychodzi’ za sprawą Chrystusowego ‘odejścia’ w tajemnicy paschalnej: przychodzi w każdym konkretnym fakcie nawrócenia – odpuszczenia, w mocy ofiary krzyżowej; w niej bowiem ‘krew Chrystusa oczyszcza sumienia z martwych uczynków’, abyśmy ‘służyć mogli Bogu żywemu’”.

Wystawa zwraca na siebie uwagę

Ekspozycja interpretacji artystycznych jest fascynująca, wzruszająca i odkrywająca „głębię” sumień twórców. Celem wystawy Duch Święty Światłością sumień jest nie tylko finalna wypowiedź artystyczna, ale proces powstawania dzieła, podczas którego artyści kontemplowali myśli i słowa papieża. Podsumowując drogę wspólnych przygotowań do otwarcia 12. wystawy ku czci św. Jana Pawła II, cytuję słowa papieża, wypowiedziane 18 maja 1986 roku, które mam nadzieję „przemówią” do twórców i gości wernisażu:

Przed Nim padam na kolana[…] błagając, aby On, jako Duch Ojca i Syna, obdarzył nas wszystkich błogosławieństwem i łaską, które pragnę przekazać w imię Trójcy Przenajświętszej, synom i córkom Kościoła i całej rodzinie ludzkiej. (Jan Paweł II, papież).

Autorzy dzieł plastycznych i utworów poetyckich:

Bielecka-Woźniczko Barbara, Warszawa
Borek Arkadiusz, Kraków
Borek Dominika, Kraków
Buczek-Śledzińska Małgorzata, Kraków
Burgielski Bartosz, Kowary
Chojnacka Maria Teresa, Warszawa
Chotnicka-Świat Dagmara, Wrocław
Drzewiecki Mirosław, ks. ,Wrocław
Dyrda-Kortyka Krystyna, Kiełczów
Forycka-Putiatycka Anna, Warszawa
Głazik Lidia, Ostrów Wlkp.
Godszling Agnieszka, Działoszyn
Górniak Barbara, Wrocław
Hendrychowska Krystyna, Ząbkowice Śląskie
Jatkiewicz Krystyna, Podkowa Leśna
Jaworska Danuta, Warszawa
Jesinowicz-Nguyen Anna, Wrocław
Kotecka Beata, Kalisz
Kuźmitowicz Anna, Łódź
Leśkiewicz-Zgieb Jadwiga, Kiełczów
Lis-Persona Sylwia, Lublin
Michalak-Bartosz Anna, Kalisz
Mossakowska Joanna, Lądek Zdrój
Nawrocka-Staniecka Elżbieta, Łódź
Poradowska-Werszler Ewa, Wrocław
Rębisz-Werszler Honorata, Wrocław
Szuszkiewicz-Spryszak Teresa, Janowice
Trzebiatowski Janusz, Kraków
Ukleja Bogusław, Wrocław
Wdowczyk Jolanta, Kalisz
Werszler Jerzy, Wrocław
Werszler Rafał, Wrocław
Wieczorek Robert, Wrocław

Wystawa: Duch Święty Światłością sumień.

Pamięci papieża Świętego Jana Pawła IIw 12. rocznicę odejścia do domu Ojca.
Zapraszamy od 1 kwietnia do 9 maja.

Tekst Prof. Ewa M. Poradowska – Werszler