Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz – wystawa czasowa w Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na otwarcie wystawy czasowej, która prezentuje historię współpracy dwóch wybitnych wrocławskich twórców: Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza w fotografiach Janusza Stankiewicza.

Zapoczątkowane w latach 90. XX wieku rozmowy artystów w Domku Miedziorytnika przy wrocławskim Rynku przerodziły się z czasem we wspólne projekty artystyczne, a przede wszystkim przyjaźń twórców. Ich spotkaniom towarzyszył brat Eugeniusza, Janusz Stankiewicz, którego fotografie dopełniają historię tej niezwykłej artystycznej współpracy.

Prezentacja wystawy

Na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza zaprezentowane zostaną rękopisy, rysunki, grafiki, miedzioryty, plakaty teatralne i wspólne książki artystów ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz kolekcji prywatnych Janusza Stankiewicza i Barbary Idzikowskiej. Prace pochodzą z artystycznych cykli: Zabawy przyjemne i pożyteczne Eugeniusza Geta Stankiewicza, Tadeusza Różewicza i… , cd. Nauki chodzenia oraz miedzioryt Towarzyski. Do wystawy przygotowana została niewielka publikacja przybliżająca historię tej współpracy oraz wspomnienia Janusza Stankiewicza, a także program wydarzeń towarzyszących.

Podczas otwarcia wystawy (11 kwietnia 2017 o godz. 17.00) odbędzie się również premiera Wyboru poezji Tadeusza Różewicza w Serii Biblioteka Narodowa Wydawnictwa Ossolineum w formie panelu dyskusyjnego z udziałem znawców twórczości poety: Wojciecha Browarnego, Zbigniewa Majchrowskiego oraz Andrzeja Skrendo. Spotkanie poprowadzi Dariusz Sośnicki.

Warto podkreślić, że w Muzeum Pana Tadeusza trwają przygotowania do stworzenia stałej ekspozycji poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi, którego archiwum i spuścizna zostały przekazane Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich przez Miasto Wrocław.

Program wydarzeń towarzyszących wystawie

wtorek, 11 kwietnia 2017
godz. 17.00 Wernisaż wystawy Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz
godz. 17.30 Premiera Wyboru poezji Tadeusza Różewicza w Serii Biblioteka Narodowa Wydawnictwa Ossolineum: panel dyskusyjny z udziałem znawców twórczości poety.
goście: Wojciech Browarny, Zbigniew Majchrowski, Andrzej Skrendo
prowadzący: Dariusz Sośnicki

wtorek, 25 kwietnia 2017, godz. 17.00
Czytanie Różewicza – wiersze z tomu Nauka chodzenia czyta Rafał Kronenberger

środa, 10 maja 2017, godz. 12.00
Tajemniczy obiekt Y
warsztaty dla rodzin z dziećmi od 5 do 12 lat.

Obiekt Y, czyli niewykorzystany projekt scenografii wymyślony przez Jaromira Aleksiuna do teatralnej adaptacji Pułapki Tadeusza Różewicza, miał ciekawą historię. Ginął i znajdował się w niespodziewanych miejscach, w międzyczasie inspirował wielu artystów. Pojawił się w kilku miejscach na wystawie Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz. Spróbujemy go odszukać, a potem będziemy projektować własne przestrzenne pułapki.
zapisy: edukacja-mpt@ossolineum.pl

wtorek, 16 maja 2017, godz. 17.00
Czytanie Różewicza – wybrane wiersze poety czyta Jerzy Trela

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.

O gościach wydarzeń

Wojciech Browarny (ur. 1970) – dr hab., historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracownią Literatury Polskiej po 1989 roku i Śląską Pracownią Regionalistyczną. Autor książek Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesne (Wrocław 2008) oraz Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (2013).

Współredaktor tomów Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2007), Herbert (nie)oswojony (Wrocław 2008), Białoszewski przed dziennikiem (Kraków 2010), Po Miłoszu (Kraków 2011), Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku (Wrocław 2012), Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku (Kraków 2014), Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność (Wałbrzych 2014), Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Kraków 2015) oraz Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność (Wrocław 2016). Jest współautorem haseł regionalistycznej „Odznaki Dolnośląskiej” (Kotórz Mały 2015).

Rafał Kronenberger – aktor. W latach 1996-97 występował w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, w latach 1998-2000 w Teatrze Nowym w Łodzi. W latach 2002-06 aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Od roku 2006 występuje w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Zbigniew Majchrowski (ur. 1955) – literaturoznawca i teatrolog, profesor w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Autor książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza, Gombrowicz i cień wieszcza, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (Nagroda im. Leona Schillera oraz nominacja do Nagrody „Nike”), Różewicz z serii „A to Polska właśnie”, Mickiewicz i wiek dwudziesty. Redagował z Marią Janion tom Odmieńcy z cyklu „Transgresje”. Współautor i redaktor wielu prac zbiorowych i podręczników licealnych: Między tekstami oraz Człowiek – twórca kultury. Wydał zbiór teatraliów Andrzeja Kijowskiego Rytuały oglądania, a ostatnio wybór sztuk teatralnych Ireneusza Iredyńskiego Kreacja. Dramaty w serii „Dramat polski. Reaktywacja”.

Andrzej Skrendo (ur. 1970) – teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, dziennikarz. Profesor w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikował książki Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji (2002), Poezja modernizmu. Interpretacje (2005), Przodem Różewicz (2012), Falowanie nowoczesności (2013) oraz tom Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia (z E. Kuźmą i J. Madejskim, 2006).

Dariusz Sośnicki – poeta, redaktor, wydawca; od listopada  2015 r. redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum. Za swoją poezję nominowany do Paszportu „Polityki” oraz do Nagrody Literackiej Gdynia. W 2003 r. otrzymał medal Młodej Sztuki. Przez lata związany z wydawnictwem W.A.B., gdzie prowadził dział polskiej prozy.

Jerzy Trela – aktor. Był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU. Występował m.in. w Teatrze Rozmaitości oraz Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Narodowym w Warszawie. Zagrał słynne role w przedstawieniach Konrada Swinarskiego: Dziadach (1973) i Wyzwoleniu (1974), a także w Ślubie Gombrowicza (1991, reż. Jerzy Jarocki). Współpracował też z Jerzym Grzegorzewskim, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Babickim, Krystianem Lupą. W swoim dorobku ma ponad 140 ról w Teatrze Telewizji, a także wiele ról w filmach i serialach, m.in. Królowa Bona (1980), Anioł w szafie (1987), Trzy kolory. Biały (1993), Pan Tadeusz (1999), Quo Vadis (2000), Artyści (2016).

Laureat wielu nagród, m.in Nagrody Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia aktorskie (1977), Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2016 został laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera  dla Człowieka Teatru. W 2015 nakładem wydawnictwa Marginesy ukazała się jego biografia autorstwa Beaty Guczalskiej.

Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich to miejsce w samym centrum Wrocławia, w którym łączą się historia i współczesność. Naszą misją jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat. W Muzeum ukazujemy arcydzieło oraz jego autora w kontekście społeczno-kulturowym epoki jako mocno osadzonych w realiach ówczesnej Europy i kluczowych dla kształtowania się polskiej tradycji walki o niepodległość.

Tradycja ta wiąże się ściśle z życiorysami Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, których wkład w odzyskanie przez Polskę wolności przedstawiony został w części wystawy zatytułowanej Misja: Polska. Dzięki najnowocześniejszej technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny i wieloaspektowy prezentujemy nasze zbiory i przekazujemy wiedzę. Na 1500 m2 powierzchni wystawienniczej, w 18 salach, zgromadziliśmy 700 eksponatów, zainstalowaliśmy ponad 100 gier, interaktywnych aplikacji i prezentacji multimedialnych.

Muzeum Pana Tadeusza
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50-106 Wrocław

czynne: wtorek-niedziela 10:00-18:00