Robert Lenard Bachmann- wystawa Locus Mobilis

Robert Lenard Bachmann – artysta plastyk, scenograf, designer, bloger związany z Wrocławiem. Zajmuje się stworzoną przez siebie dziedziną – machinobolizmem. Najbliżej mu do sztuki kinetycznej oprawionej w kostium rekwizytu scenograficznego. Dlatego za swoich duchowych mistrzów uważa na równi Jeana Tinguely’ego i Terrego Gilliama. Uprawia również malarstwo o tematyce miejskiego pejzażu oraz portretowe.

Robert Lenard Bachmann od lat tworzy nie tylko pojedyncze dzieła, ale całe artystyczne uniwersum. Gdyby próbować go szufladkować (choć, na szczęście, tego do końca zrobić się nie da), należałoby powiedzieć, że jest dłużnikiem co najmniej ruchu dada, surrealistów i… konceptualistów (z których z jednej strony czerpie i którym, z drugiej strony, przeczy). Machinobolizmy, obiekty wychodzące z pracowni Bachmanna, są efektem indywidualnych poszukiwań autora. Zbiera i skupuje gotowe, nikomu już niepotrzebne i zużyte przedmioty, z których – z właściwym tej sytuacji poczuciem absurdu i purnonsensu – buduje obiekty, jak sam mówi „samolubne, egoistyczne i wręcz narcystyczne w formie”. Dla jednych będą one rodzajem interaktywnych artystycznych zabawek, czarownych i czarujących wizualnie. Dla innych, poprzez wbudowany w nie spory potencjał dramaturgiczny i całą gamę znaczeń, będą jak literacko-filozoficzna zagwozdka – do odszyfrowywania: głową i niemal wszystkimi zmysłami. Dorota Hartwich

Locus Mobilis jest moją podróżą w czasie i kosmosie

Podróżą oznaczaną przez powstałe, skonstruowane, namalowane, wymyślone w jej trakcie obiekty sztuki. Zapraszam Państwa do przejścia tą drogą – od mojej fascynacji portretem człowieka poprzez pejzaż starego, niegdyś odtrąconego miasta, jakim był i jeszcze w wielu miejscach jest Wrocław, aż do czwartej już generacji tworzonych przeze mnie machinobolizmów.

Nigdy nie kierowałem się w swojej twórczości trendami ani modami. Natomiast zawsze było dla mnie ważne zachowanie przeszłości, odwoływanie się do niej. Wszyscy, choć często nie uświadamiamy sobie tego, powoli się nią stajemy – Robert Lenard Bachmann.

Kurator wystawy: Marzena Smolak
Bilety – 15 zł (normalny), 10 zł. (ulgowy)

Robert Lenard Bachmann

Locus Mobilis

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz

Otwarcie wystawy – 11.05.2017, godz. 17.00