Czym oddychają wrocławianie na początku sezonu grzewczego?

Trwa akcja modernizacji stacji pomiarowych, które badają m.in. stan powierza i zjawisko smogu w Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymienia kontenery wraz z wyposażeniem m.in. grzejniki/klimatyzatory, układy poboru prób w sześciu stacjach w: Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Świeradowie, Dzierżoniowie i Działoszynie. Akcje wpiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W naszym regionie działa 27 specjalistycznych obiektów badających zanieczyszczenia powietrza. Stacje mierzą m.in. poziom zawartości w powietrzu niebezpiecznych dla zdrowia pyłów: zawieszonego PM10 i PM2,5. Dzięki nim możemy na bieżąco monitorować czym oddychają wrocławianie.

Modernizacja stacji to element całorocznego programu oceny stanu środowiska województwa dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu. Monitorowany jest stan czystości wód, gleb, powietrza, poziom hałasu i pól elektromagnetycznych. Koszt tegorocznego programu to około 9 mln złotych, w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniesie około 3 mln złotych.