Ruszyły zapisy na Ars Celebrandi 2018

Warsztaty liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi 2018 w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędą się w tym roku w dniach 12-19 lipca 2018 r. Są one dostępne dla wszystkich: kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dorosłych wiernych świeckich oraz młodzieży. Jedyne, czego potrzeba, to otwarcie się na pragnienie gorliwszego służenia Bogu w posłudze liturgicznej.

W tym roku warsztaty będą prowadzone w następujących grupach:

1) dla kapłanów: nauka celebracji Mszy św. i sakramentów lub funkcji diakona i subdiakona;

2) dla ministrantów: cztery różne poziomy trudności;

3) dla ministrantów na poziomie początkującym w języku angielskim — nowość uruchomiona w odpowiedzi na prośby z zagranicy;

3) muzyczne: męska i żeńska grupa chorału gregoriańskiego.

Nauka na warsztatach dotyczy celebracji w klasycznym rycie rzymskim (tzw. nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego), ale chętni mogą też poznać elementy rytu dominikańskiego, będącego oddzielnym łacińskim rytem liturgicznym. Nabywane umiejętności są od razu wykorzystywane do sprawowania Mszy świętych: uroczystych, śpiewanych i recytowanych. Jednocześnie warsztaty pełnią rolę rekolekcji. W takim wypadku można uczestniczyć w liturgiach, spotkaniach i konferencjach, natomiast nie bierze się udziału w nauce prowadzonej na warsztatach.

Zapisy są prowadzone na stronie internetowej https://arscelebrandi.pl/zapisy/

Historia Ars Celebrandi 2018

Warsztaty liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi” zostały zainicjowane pięć lat temu przez wiernych świeckich w odpowiedzi na życzenie wyrażone przez papieża Benedykta XVI: „To, co było święte dla wcześniejszych pokoleń, pozostaje wielkie i święte dla nas, i nie może nagle okazać się całkowicie zakazane, lub wręcz uznane za niegodziwe”. Posiadają błogosławieństwo Jego Ekscelencji biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Co roku gromadzą około 150 uczestników; odwiedzają je także goście specjalni, którymi byli m.in. bp Athanasius Schneider, bp Wiesław Mering, śp. ks. Jan Kaczkowski czy o. Dennis Koliński ze wspólnoty Kanoników Regularnych św. Jana Kantego z USA.

Organizacją warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” zajmuje się stowarzyszenie wiernych Una Voce Polonia, należące do międzynarodowej federacji Foederatio Internationalis Una Voce, uznawanej przez watykańską Kongregację Nauki Wiary za reprezentację świeckich katolików przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Setki pięknych zdjęć z poprzednich edycji warsztatów są dostępne w galeriach na stronie https://arscelebrandi.pl Zachęcam też do zapoznania się z krótką relacją filmową z trzeciej edycji warsztatów, ilustrowaną słowami bp. Wiesława Meringa skierowanymi do organizatorów i uczestników: