Staromiejska Strefa Ograniczonego Parkowania

Jolanta Niezgodzka, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto w imieniu mieszkańców Osiedla Stare Miasto złożyła do Rady Miejskiej Wrocławia wniosek o wprowadzenie Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania w obrębie ulic: Grodzkiej, Piaskowej, Św. Katarzyny, Kazimierza Wielkiego oraz Nowy Świat. Złożenie wniosku poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi. W najbliższym czasie ruszy również zbiórka podpisów pod apelem.

W apelu czytamy:

Wraz z rozwojem Wrocławia i napływem do miasta nowych mieszkańców lawinowo rośnie liczba samochodów na naszych ulicach. Wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz gigantyczne korki to nie jedyne ze skutków z tym związanych. Ogromnym problemem, z którym każdego dnia muszą radzić sobie mieszkańcy, jest parkowanie we Wrocławiu. Dotyczy to szczególnie historycznego serca miasta. To we wrocławskim City, gdzie siedzibę mają liczne firmy, biura oraz urzędy, ten problem jest szczególnie dokuczliwy. Kierowcy parkują często w miejscach do tego  nieprzeznaczonych, takich jak trawniki, skwery, chodniki, paraliżują przejście i przejazd, zastawiają inne pojazdy lub wjazdy na posesje, często uniemożliwiając podjęcie interwencji Straży Pożarnej lub Pogotowiu Ratunkowemu.

Dlatego nie możemy dłużej udawać, że go nie ma. Musimy wreszcie pogodzić się z faktem, że wytyczone w XIII w. Stare Miasto nie jest i nigdy nie będzie dostosowane do zapewnienia dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla wszystkich przyjeżdżających do Centrum. Co niezwykle ważne, mieszkańcy Wrocławia nie czują się bezpiecznie w centrum miasta. Jak pokazuje Wrocławska Diagnoza Społeczna z 2017 roku, w latach 2014 – 2017, liczba osób czujących się na Starym Mieście bezpiecznie, spadła z 93,8 % do 71,3%. Jednym z głównych powodów spadku poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej był właśnie zwiększony ruch samochodowy i związane z nim wypadki oraz kolizje. Koniecznym jest zatem zaproponowanie kompleksowych rozwiązań, które mając na uwadze ograniczoność zasobów, zapewnią optymalne wykorzystanie przestrzeni przy uwzględnieniu interesu pieszych oraz zmotoryzowanych mieszkańców, a także innych użytkowników przestrzeni publicznych Starego Miasta.

Optymalnym i skutecznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania w obrębie ulic: Grodzkiej, Piaskowej, Św. Katarzyny, Kazimierza Wielkiego i Nowy Świat. Jest to obszar pokrywający się z funkcjonującą obecnie Strefą Płatnego Parkowania A. Apelujemy o wyznaczenie takiej strefy, według proponowanych zasad:

1) W ramach funkcjonowania Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania, 60% wszystkich miejsc parkingowych w ścisłym Rynku przeznaczonych zostanie wyłącznie dla mieszkańców oraz osób mających prawo do wykupienia stosownego abonamentu, według poniższych zasad:

– Abonament postojowy mieszkańca przysługiwać będzie osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania, rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych we Wrocławiu i  posiadającej pojazd samochodowy. Abonament będzie wydawany na numer rejestracyjny pojazdu. Osoba fizyczna uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu.

– Abonament mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwał osobie fizycznej, prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej działalność gospodarczą na obszarze Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania (co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu), która wykorzystuje samochód do prowadzenia działalności i wlicza go w koszty uzyskania przychodów. Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, którego wysokość przychodu (obrotów) za poprzedni rok podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła 150 000 euro, zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób. Liczba abonamentów wydanych na jednego mikroprzedsiębiorce ustalona zostanie na etapie konsultacji.

2) Pozostałe 40% miejsc parkingowych na obszarze Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania stanowić będzie Parking Krótkoterminowy do 4 godzin. Miejsca parkingowe o charakterze krótkoterminowym wprowadzone zostaną poprzez zmiany w systemie parkomatów, które w obrębie Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania wydawać będą na jeden numer rejestracyjny bilety parkingowe, których suma czasu postoju nie może przekroczyć w ciągu dobry 4 godzin.

3) Bez zmian pozostaną natomiast miejsca parkingowe dla: osób niepełnosprawnych, taxi oraz miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych.

Nieodzownym elementem proponowanego rozwiązania jest jednoczesne zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej oraz Policji, zajmujących się egzekwowaniem przepisów, poprzez karanie osób łamiących obowiązujące prawo – kierowców  parkujących bez abonamentu, przekraczających dopuszczalny czas postoju, a w szczególności parkujących na miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. wnętrza podwórkowe, tereny zielone itp.

W naszej opinii proponowane rozwiązanie przyniesie realne korzyści każdemu mieszkańcowi Wrocławia:

– mieszkańcy  zwiększą szanse na zaparkowanie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania;

– zmniejszy się ruch samochodowy w Strefie, ponieważ do Staromiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie będą wjeżdżać kierowcy, którzy potrzebują zaparkować na dłużej niż 4 godziny, a dodatkowo rotacja samochodów będzie dotyczyła tylko 40% miejsc parkingowych;

–  zmniejszy się ruch samochodowy w okolicy Strefy – jak pokazują badania, około 30% ruchu w centrum miasta generowane jest przez pojazdy, których kierowcy poszukują miejsca parkingowego. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, część kierowców nie będzie wjeżdżała w Rynek, a samochody będą mogli zostawić na parkingach, które znajdują się w pobliżu. Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem np: w Pradze, Wiedniu, Krakowie, a niebawem także w Poznaniu;

– poprawi się poczucie bezpieczeństwa w centrum miasta wśród mieszkańców Wrocławia, na skutek uspokojenia ruchu samochodowego w Rynku;

– ulice, przy których umiejscowione są lokale usługowe nie będą przeładowane samochodami, a co za tym idzie, lokale będą bardziej widoczne;

– rotacyjność ogólnodostępnych miejsc parkingowych pozwoli na zaparkowanie większej liczbie klientów w ciągu dnia. Na przykładach innych miast możemy zaobserwować, że ograniczenie miejsc parkingowych, a co za tym idzie, również ruchu samochodowego w ścisłym centrum, spowodowało większy ruch pieszych w tym obszarze;

– każdy, kto będzie potrzebował na krótki czas zatrzymać się w Rynku w pilnej sprawie, będzie mógł to zrobić na ogólnodostępnych miejscach parkingowych;

– osoby, które potrzebują zostawić samochód na dłużej niż cztery godziny, będą mogły zaparkować na kilku (co najmniej dziewięciu) parkingach, które znajdują się przy każdym wjeździe do Rynku. Znajduje się na nich prawie 3 tysiące miejsc.

W związku z powyższym, jako mieszkańcy Wrocławia, apelujemy o rozpoczęcie konsultacji społecznych w opisanej wyżej sprawie, w celu utworzenia Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania.